Отвориха ценовите оферти за ремонт на жп гара Бургас

Днес, в 10.00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”. Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

• ДЗЗД „ДЕВНЯ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ”
Техническа оценка: 28
Предложена цена: 6 069 828,00 лева без ДДС*

• ДЗЗД „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА БУРГАС”
Техническа оценка: 21
Предложена цена: 7 205 789,00 лева без ДДС*

• ДЗЗД „ГАРА ПИРГОС 2013”
Техническа оценка: 27
Предложена цена: 9 056 336,97 лева без ДДС*

Очаква се победителят да бъде обявен в средата на ноември.

Рехабилитацията на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.