Правителството разшири акваториите на защитените зони

С близо 185 хил. ха се разширява площта на защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна в България след като правителството измени съществуващите списъци и добави три нови зони. Разширението на площта се отнася до акваторията на защитените зони и е резултат от допълнителни теренни проучвания, реализирани от институтите по океанология и за биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Трите нови защитени зони са Аладжа банка (669,64 ха), Емона (55 345,28 ха) и Отманли (8,83 ха). От списъка е заличена защитена зона „Острови Св. Иван и Св. Петър“, тъй като става част от зоната „Плаж Градина – Златна рибка“. С близо 130 ха са разширени акваториите на защитените зони „Ропотамо“, „Странджа“, „Галата“, „Комплекс Калиакра“ и „Емине – Иракли“.

С близо 185 хил. ха се разширява площта на защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна в България след като правителството измени съществуващите списъци и добави три нови зони. Разширението на площта се отнася до акваторията на защитените зони и е резултат от допълнителни теренни проучвания, реализирани от институтите по океанология и за биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Трите нови защитени зони са Аладжа банка (669,64 ха), Емона (55 345,28 ха) и Отманли (8,83 ха). От списъка е заличена защитена зона „Острови Св. Иван и Св. Петър“, тъй като става част от зоната „Плаж Градина – Златна рибка“. С близо 130 ха са разширени акваториите на защитените зони „Ропотамо“, „Странджа“, „Галата“, „Комплекс Калиакра“ и „Емине – Иракли“.