Превръщат Сюлеймановата баня на „Аква Калиде” в действащ музей

Предстои стартът на втория етап от реконструкцията, социализацията и реставрацията на банята „Сюлейман Великолепни каплъджа“, част от мащабния проект „Аква Калиде“. Община Бургас обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, с които се цели пълното възстановяване на банята на Сюлейман Великолепни като действащ музей. Тя е единственият по рода си запазен паметник по Южното Черноморие, представящ ранноосманската архитектура от ХVІ век, и нейната консервация и реставрация ще осигури възстановяване на оригиналния архитектурен план, вътрешна украса и интериор по запазени елементи и находки. Чрез адаптиране на богатия архив за хилядолетната лечебна история банята ще бъде превърната в туристическа атракция – интерактивен музей за представянето на древни лечебни практики с минерална вода, лечебна кал и морска луга. Прогнозната стойност на поръчката е 325 000 лв. без ДДС, като критерият за оценка на офертите е най-ниската цена. Срокът за подаването им е до 5 ноември. Предвижда се да бъдат отворени на 6 ноември.