Реконструкцията на „Тройката” започва до месец

До месец стартира мащабната реконструкция на площад „Тройката” с изграждането на подземна улица под него. Вече са приключили процедурите по избор на изпълнител и на надзор на обекта. Строителните работи ще започнат веднага, след като минат сроковете за обжалване на фирмите, участвали в обявените обществени поръчки и след сключване на договор с фирмата-изпълнител.

Предстои да бъде извършено укрепване на паметника „Альоша“ и сградата на Бургаския съд. Ремонтът на „Тройката“, който ще бъде извършен за година, ще върви поетапно, за да бъде осигурен достъпът на хората през площада.

Според работния проект строителните работи ще започнат от страната на ул. „Васил Левски“. Последващият етап ще обхване изграждането на подземна улица, свързваща улиците „Княз Борис I“ и „Ген. Гурко“. Тя ще осигури транзитно и безконфликтно преминаване на автомобилния трафик под пешеходните пространства и свързването на западните жилищни квартали с Приморския парк. Третият и четвъртият етапи включват обновяване на пространството около Дома на културата на нефтохимика и зоната между паметника и улица „Александровска“.

Проектът предвижда превръщането на площад „Тройката“ в съвременен градски център с подобаващи зони за отдих и разходка и провеждане на обществени и културни събития на открито,

Зона за отдих с водно огледало, пейки и зеленина ще бъде един от акцентите в новата визия на площад „Тройката“. Зоната на струйния фонтан също ще бъде различна – водната струя ще наподобява морска вълна. Една от идеите в проекта е малки пластики в тревните площи да възпроизвеждат характерни за града символи. В двата края на площада са предвидени модерни фонтанки за питейна вода.

Проектът за модернизация на площад „Тройката“ е на стойност 7 млн. лв. Пет от тях са осигурени по ОП „Регионално развитие“, а 2 млн. лв. са собствени средства на Община Бургас. Той е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013.