Ремонтът на Моста приключва до седмица

Ремонтът на моста в Морската градина е във фаза завършване, обяви пред журналисти главният архитект на община Бургас Веселина Илиева. Вече се поставя обзавеждането, монтират се пейки – нещо, което до сега не е имало, както и осветителните тела. „Работите по пристана и предмостовото пространство са приключени, разбира се ако имаме забележки, ще бъдат отстранени преди въвеждане на обекта в експлоатация. До седмица ще сме приключили с обекта“, поясни арх. Илиева. Тя посочи още, че самата конструкция на моста е била в много лошо състояние поради липса на каквито и да е грижи. Дори се eналожило кулата да бъде изцяло затворена за достъп.

В момента цялата конструкция е стабилна, възстановена и защитена, така че да се гарантира нейния живот в следващите минимум 20 години, без допълнителна намеса. Подменени са настилките и по целия мост, включително декоративни настилки с надписи „Via Pontica”. Цялото предмостово пространство също е с нова настилка, то ще изпълнява и функцията на сцена за мероприятия на открито. Отделно, с друго финансиране е включена и реконструкция на прилежащите, изоставени площадки на три нива в северна посока. Според арх. Илиева така ще се получи един завършен ансамбъл, който да бъде приятен за всички граждани и гости на Бургас.