Реновират училищния двор на ПГЕЕ „К.Фотинов“ в Бургас

Модерна мултифункционална спортна площадка ще замени старите и занемарени асфалтови игрища в училищния двор на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас. Подобряването на образователната и спортна инфраструктура на бургаското учебно заведение ще се реализира в рамките на проекта „Здрав дух в здраво тяло“– 2007CB16IPO008-2011-2-084 по Програмата за Трансгранично сътрудничество с Република Турция. Водеща организация по проекта е ПГЕЕ „Константин Фотинов”, а нейни партньори са РИО-Бургас и Дирекция на просветата в Одрин.

Многофункционалната спортна площадка ще включва футболно игрище с изкуствена настилка, трибуни за публика, електронно табло за резултати, ново осветление и лекоатлетическа писта за бягане. От двете страни на футболното игрище ще има спортни площадки с фитнес уреди, за стимулиране на спортната активност на деца и младежи в училищна и извънучилищна среда, едната от които ще бъде изцяло пригодена за деца със специални образователни потребности /СОП/ и гръбначни изкривявания. На съседното игрище ще бъдат изградени две комбинирани площадки за волейбол, баскетбол и хандбал с тартанови плочи.

„Новата площадка ще може да се ползва, както от всички 1000 ученици на двете училища – ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и СОУ „Иван Вазов“, които делят една сграда, така и в извънучебно време и през ваканциите от всички останали граждани, които желаят да спортуват. С реновирането на двора на ПГЕЕ „К.Фотинов“ и изграждането на модерния закрит спортен копрпус на ПМГ/Френска гимназия ще се реши още един проблем – този с недостатъчната спортна инфраструктура в централната част на града. Така жителите от ЦГЧ вече ще имат възможност да спортуват на открито и на закрито близо до дома си“, сподели зам.-кметът Йорданка Ананиева.

Договорът за изпълнение на проекта е подписан в края на юли, а продължителността му е 18 месеца. В момента тече процедурата по избор на изпълнител на строителните дейности, които се очаква да започнат в края на октомври. След реновирането на двора на учебното заведение ще остане да бъде изграден нов физкултурен салон, за който има готов проект и се търси външно финансиране.

Стойността на целия проект е 460 000 евро. От тях 405 000 евро се отпускат на ПГЕЕ за изграждане на спортните площадки и останалите дейности – отпечатване на методика за ползване на фитнес уреди от деца със СОП, издаване на сборник с материали „Здрав дух в здраво тяло”, съдържащ комплекс от упражнения за деца със СОП и деца с гръбначни изкривявания, както и наръчник за провеждане на спортни турнири за игри с топка и лека атлетика. Пак с пари от проекта ще бъде закупено и пълно музикално оборудване на младежкия духов оркестър на ПГЕЕ.