Сградата на културния клуб в Бургас пред завършване

Дейците на културата, науката и бизнеса в Бургас ще разполагат с площ от 700 кв.м. за отдих и срещи, за всякакви дейности, свързани с техните сфери на реализация. Реконструкцията на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг” 28, в която ще се помещава бургаският бизнес инкубатор за културни цели, е пред завършване. Финансирането за възстановяване на един от значимите архитектурни паметници на Стария Бургас бе осигурено по програма „Красива България”. В началото на 2013 г. за главен изпълнител на ремонтните дейности бе избрана строителна компания Евробилдинг Инженеринг.

Бъдещият културен инкубатор на Бургас се намира в Морската градина срещу входа на Централния плаж. Сградата е част от „архитектурен ансамбъл ул. Княз Батенберг – ул. Филип Кутев”, който е от „местно значение”. Построена около 1900 г. като жилище на богат гръцки търговец, през 90-те години на миналия век къщата опустява и започва да се руши.

Проектът цели да укрепи, реставрира, адаптира и социализира недвижимата културна ценност. За месеците от началото на годината изпълнителят е реставрирал фасадите, автентичните дограми и елементи от интериора и екстериора на архитектурния паметник. Конструкцията на сградата е укрепена, подменени са покривната конструкция и покритие, изградени са нови инсталации, санитарни възли, поставени са съвременни подови и таванни покрития, осигурени са дори енергийна ефективност и достъп за хора с увреждания.

Новото функционално разпределение на сградата включва обособяването на рекреационно пространство, архивно помещение, 9 офиса, 3 зали – конферентна, мултимедийна и презентационна, както и интерактивно изложбено пространство.