Възможности и перспективи в енергиен план за Несебър

На 31.10.2013 г., от 10 ч. в представителната зала на община Несебър се проведе Кръгла маса – дискусия на тема „Несебър – енергийно независима община – възможности и перспективи“. Събитието се организира от Община Несебър и Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ) в рамките на проект „SEAP PLUS“, съфинансиран по програма „Интелигентна Енергия Европа“ на ЕК.

Целта на срещата бе привличане на подкрепа и популяризиране на „Плана за действие за устойчива енергия“ на община Несебър, изготвен съвместно от експерти на Асоциацията на Българските Черноморски Общини и ЧРАУЕ., както и улесняване на сътрудничеството между заинтересовани лица в енергийния сектор и местните власти.

В дискусията взеха участие кметът на Несебър Николай Димитров, председателят на УС на ЧРАУЕ Марияна Кънчева, представители на Общински Съвет – Несебър, експерти от общинската администрация, представители на енергийни дружества. Специални участници във фотума бяха управляващият директор на „Алианс за Климата“ – Австрия Петер Молнар и Георг Прайзнер – мениджър проекти „Алианс за Климата“. Те представиха добри практики в сферата на енергийната ефективност и постигането на енергийна независимост в малки общини в Австрия. Дадени бяха редица примери за постигането ѝ чрез мобилност, затопляне и електричество без атомна енергия или горива. Гостите отбелязаха, че в Австрия нямат атомни електроцентрали, а се използват много и различни източници на зелена енергия, като биодизел, биогаз, рециклиране и др.

„SEAP-PLUS“ има за цел да улесни постигането на по-добри резултати от споразумението на кметовете и тяхното влияние в качествен и количествен аспект: от една страна да привлече повече членове, поддържащи структури и координатори, като им предоставя съдействие при изготвянето на повече и по-добри енергийни планове. От друга страна се цели насърчаване на сътрудничеството между местните и регионалните власти и представители на енергийния сектор, както и взаимодействието на по-опитни с по-неопитни участници в споразумението на кметовете. Местните власти ще бъдат привлечени да участват в голям брой събития и дейности по време на целия проект и ще получат техническа подкрепа при подготовката и изпълнението на по-добри енергийни планове, както от опитни, така и от обучаващи се партньори.

Проектът ще разчита на обширна комуникационна стратегия, която да доведе до практически резултати, нови идеи и вдъхновение на ключовите целеви групи: местни и регионални власти, национални и европейски органи, вземащи решения във връзка със споразумението на кметовете.

Проектът е с продължителност 30 месеца (01/04/2012 – 30/09/2014) и е съфинансиран (75%) от Европейския Съюз (Програма интелигентна Енергия Европа). В него участват 13 организации от 11 държави – Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Румъния, Словения, Швеция. Координатор е Техническа камара на Гърция, а Български партньор по проекта е Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията.

В края на събитието официално се подписа Меморандум за разбирателство между ЧРАУЕ и Алианс за Климата – Австрия, съгласно който двете страни ще работят заедно за успешна обмяна на опит и техническо ноу-хау в сферата на опазване на климата, използване на възобновяеми източници на енергия и повишаване на енергийната ефективност.

Предстой обществено обсъждане на енергийния план, след което ще бъде разгледан на сесия на Общински съвет – Несебър.