Европейска седмица за намаляване на отпадъците в община Несебър

Община Несебър ще се включи в инициативата – Европейска седмица за намаляване на отпадъците с множество събития в периода 16-24 ноември 2013, за да се  провокира и стимулира поведението на малки и големи за едно по-разумно потребление и по-цивилизовано отношение към отпадъците, които генерираме. Ще бъдат организирани ден на отворените врати, информационен ден на община Несебър и презентация за внедряване на модела за управление на отпадъците на правителството на Люксембург в български общини, както и кампания за селективно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

В рамките на Европейска седмица за намаляване на отпадъците са включени следните събития на територията на община Несебър:

 

  •  19.11.2013 г. (09.00-17.00 ч.)

Oфис на oтдел „Екология“ – Община Несебър Ж.к. „Младост“, бл. 62 Г

Ден на отворените врати в отдел Екология – предоставяне на информация за промените в законовата рамка и популяризиране на ползите от разделно събиране на отпадъци, рециклиране и превенцията в генерирането на отпадъци; изготвяне на пано от масово разпространени отпадъци ;

 

  • 20.11.2013 г. (10.00-12.30 ч.)

представителна зала на община Несебър – ул.“Отец Паисий 46

Информационен ден на Община Несебър  – последни промени в нормативната уредба за управление на отпадъците и екологични кампании на община Несебър през 2013 г.;  връчване на грамоти и награди на участниците в кампанията „Не изхвърляй за хартиени отпадъци“; презентация: внедряване на модела за управление на отпадъците на правителството на Люксембург в български общини;

 

  • 23.11. 2013 г.(10.00-15.00 ч.)

Кампания „Е-рециклирай“ – селективно събиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори  –пунктове за събиране:
– гр. Несебър – пред Централна поща
– гр.Свети Влас – пред Кметството
– гр.Обзор – пред Пенсионерски клуб
– с.Равда – пред Кметството

 

  • Участие на училища и детски градини с екологични събития.