Изтича срокът за узаконяване на постройки без разрешителни

Собствениците на незаконни строежи, построени до лятото на 2003 г. могат да предприемат действия по узаконяването им най-късно до 26.11.2013 г.

Узаконяването стана възможно с последното изменение на ЗУТ от ноември миналата година. Необходимо е да бъдат изпълнени две условия: строежите да са изградени до месец юни 2003 г и да са били са допустими по времето, когато са построени, т.е. да отговарят на тогава действалите строителни правила и норми или на изискванията на ЗУТ.

Процедурата по узаконяване започва по заявление от собственика до главния архитект на съответната Община или район.

На деклариране подлежат всички незаконни строежи, извършени до 26 юли 2003-та година, защото тези, които са извършени след това не могат да бъдат узаконени – за тях директно се издава заповед за премахване, уточняват от ДНСК.

До 26 ноември собствениците, които нямат разрешителни за строителство, могат да подават документи в общините. Ако срокът не бъде спазен, започва събаряне на постройките, които не отговарят на изискванията и не са декларирани.

От своеобразната амнистия най-вече могат да се възползват собствениците на строежи край морето или такива, разположени в селата и в квартали, предимно с къщи. Там в дворните места се изграждат много незаконни постройки.

Собствениците на незаконни строежи, построени до лятото на 2003 г. могат да предприемат действия по узаконяването им най-късно до 26.11.2013 г.

Узаконяването стана възможно с последното изменение на ЗУТ от ноември миналата година. Необходимо е да бъдат изпълнени две условия: строежите да са изградени до месец юни 2003 г и да са били са допустими по времето, когато са построени, т.е. да отговарят на тогава действалите строителни правила и норми или на изискванията на ЗУТ.

Процедурата по узаконяване започва по заявление от собственика до главния архитект на съответната Община или район.

На деклариране подлежат всички незаконни строежи, извършени до 26 юли 2003-та година, защото тези, които са извършени след това не могат да бъдат узаконени – за тях директно се издава заповед за премахване, уточняват от ДНСК.

До 26 ноември собствениците, които нямат разрешителни за строителство, могат да подават документи в общините. Ако срокът не бъде спазен, започва събаряне на постройките, които не отговарят на изискванията и не са декларирани.

От своеобразната амнистия най-вече могат да се възползват собствениците на строежи край морето или такива, разположени в селата и в квартали, предимно с къщи. Там в дворните места се изграждат много незаконни постройки.