Несебър си хареса люксембургската система за управление на отпадъците

Информационен ден в рамките на инициативата „Европейска седмица за намаляване на отпадъците” се проведе днес н община Несебър.

Пред представители на града и съставните селища директорът на дирекция „Управление на проекти и екология” Ани Николова презентира екологичните кампании, проведени в община Несебър през 2013 година. Кметовете, отличени в кампанията „Не изхвърляй! за хартиени отпадъци“, получиха грамоти, футболни и баскетболни топки.

Разясняването на последните промени в нормативната уредба за управление на отпадъците у нас също бяха част от информационния ден. Особен интерес предизвика модерното управление на отпадъците в Люксембург по системата SDK, презентирана от нейния представител Боян Свиленов.На базата на резултатите от действието на тази система той открои нейните основни предимства и екологичен и икономически ефект, като подчерта важността на информираността за разделното събиране и рециклиране на отпадъците още от най-ранна възраст.Г-н Свиленов разкри методиката за внедряване на люксембургския модел в български общини, като подчерта, че основната роля за успеха на това все пак се пада на държавата.

Община Несебър е една от малкото общини в България, които се включват в Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда под патронажа на Янез Поточник – еврокомисар за околната среда.Следващата инициатива на общината е на 23 ноември, когато ще бъде проведена кампанията „Е-рециклирай” – селективно събиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електроннооборудванеи негодни за употреба батерии и акумулатори. За целта ще бъдат разкрити пунктове в Несебър, Обзор, Свети Влас и Равда.