Окончателно – ИАРА няма да бъде в Бургас

Преместването на Агенцията по рибарство ще генерира допълнителни разходи на агенцията, които настоящият бюджет не може да осигури. Това каза министърът на земеделието и храните Димитър Греков в отговор на въпрос в парламентарния контрол от Иван Вълков и Димитър Петров за това, какви са причините за забавянето на преместването на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на територията на Бургас. Решението за преместване на агенцията в Бургас е от май 2012 г. Определена е сграда и е извършен ремонт за 150 000 лв., припомни Вълков и уточни, че в момента сградата стои неизползваема. По думите му преместването на агенцията ще улесни рибарските общности и достъпа до услуги на рибопреработвателните предприятия.

Министърът обясни, че от май 2012 г. е започнал обстоен анализ за възможността за децентрализация на функции на МЗХ.

„Изводите в този анализ сочат, че промяната на седалищата на структурите от системата на МЗХ не би била оправдана както от финансова гледна точка, така и по отношение на подобряване на качеството на административните услуги. В условията на ограничен бюджет ИАРА няма възможност финансово да обезпечи командироването на нейните служители за участието в постоянни работни групи, комитети на наблюдения. Евентуалното преместване на ИАРА от София в Бургас ще бъде свързано с допълнителни разходи не само за подходящи условия за работа, но и до поддържане на постоянна комуникация с МЗХ, МС и НС. Преместването ще генерира допълнителни разходи на агенцията, които настоящият бюджет не може да осигури“, заяви Греков.

Той уточни, че се подготвят промени в Закона за рибарство и аквакултури, с които седалището на ИАРА ще бъде върнато в София.