Пускат парното в Сливен

На 13 ноември /сряда/ „Топлофикация Сливен” започва поетапно включване на парното отопление на всички свои абонати. Прогнозата за времето предвижда рязко понижаване на средно денонощните температури. На лице са всички условия, които дават основание на ТЕЦ-ът официално да обяви началото на отоплителния сезон.

Топлоподаването ще започне приоритетно към детските ясли, детските градини и училищата. Вторият етап включва болниците, а до края на седмицата парно ще имат и всички битови абонати на дружеството.

През тази година „Топлофикация Сливен” стартира отоплителния сезон с над 11 000 битови абонати. Близо 90% от изградените преди десетилетия и по-късно консервирани абонатни станции са приведени в работен режим. Привлечени от възможността за евтино отопление все повече домакинства подават молби за присъединяване към ТЕЦ, включително и живеещи в сгради, в които няма изградени абонатни станции.

И през този зимен сезон „Топлофикация Сливен” дава възможност на коректните си клиенти да сключат индивидуални договори, в които предварително да заявят каква площ от жилището си ще отопляват и да определят пределната стойност, която ще плащат за парно. 6 200 абонати вече са сключили индивидуални договори. От дружеството очакват техният брой да нарасне още и до началото на зимата да надхвърли 7500.