Строежът на АМ „Черно море“ може да започне до две години

Най-рано след 2 г. може да започне строежът на автомагистрала „Черно море“. За този проект ще се търси публично-частно партньорство, а в момента е на етап „предпроектно проучване“.

Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева на международна конференция на тема:“Черноморският автомагистрален пръстен – предизвикателства и перспективи“.

Интерес към автомагистралата проявяват китайски инвеститори. Необходимо е обаче да бъдат извършени оценка на въздействие върху околната среда, отчуждителни процедури и да се намери подходящият инвеститор.

Темата за предизвикателствата и перспективите на черноморския автомагистрален пръстен е свързана с темата за Черноморското икономическо сътрудничество и в тази връзка всички действия, които се предприемат имат значение за транспортната инфраструктура не само за нашата държава, а и за целия регион, заяви зам. министърът на транспорта Петър Киров. Без добра и свързана инфраструктура е невъзможно постигането на добри търговски и икономически резултати. Ето защо една от поставените цели пред страните-членки на организацията е координираното планиране и изграждане на черноморски автомагистрален пръстен. След окончателното определяне на пръстена ще започне работа по разработване на неговия генерален план.

Най-рано след 2 г. може да започне строежът на автомагистрала „Черно море“. За този проект ще се търси публично-частно партньорство, а в момента е на етап „предпроектно проучване“.

Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева на международна конференция на тема:“Черноморският автомагистрален пръстен – предизвикателства и перспективи“.

Интерес към автомагистралата проявяват китайски инвеститори. Необходимо е обаче да бъдат извършени оценка на въздействие върху околната среда, отчуждителни процедури и да се намери подходящият инвеститор.

Автомагистрала „Черно море“ е автомагистрала в България, която трябва да свързва градовете Варна и Бургас, като се движи панорамно покрай Черно море. Тя е част от паневропейски транспортен коридор 8.

Темата за предизвикателствата и перспективите на черноморския автомагистрален пръстен е свързана с темата за Черноморското икономическо сътрудничество и в тази връзка всички действия, които се предприемат имат значение за транспортната инфраструктура не само за нашата държава, а и за целия регион, заяви зам. министърът на транспорта Петър Киров. Без добра и свързана инфраструктура е невъзможно постигането на добри търговски и икономически резултати. Ето защо една от поставените цели пред страните-членки на организацията е координираното планиране и изграждане на черноморски автомагистрален пръстен. След окончателното определяне на пръстена ще започне работа по разработване на неговия генерален план.