Ученици се учат на еко земеделие и устойчив туризъм по проект на Парк ”Странджа”

15 обучителни посещения на места с успешен пример за устойчиво развитие са реализирани по международния проект Be Natur на Природен парк „Странджа”. Ученици от Бургас, Царево, Айтос и Ахтопол са се запознали с мрежата от хлебни къщи в Габрово, със спасителния център за сухоземни костенурки в с. Баня, с биодинамичната ферма в с. Бачково, с пермакултурна градина на Димитър Русков в с. Синеморец, с работилница за обработка и естествено багрене на вълна в с. Звездец, със сдружението в с. Бръшлян, което развива успешно селски туризъм или така наречения туризъм на гостоприемството. В рамките на Be Natur са изготвенисъщо планове за опазване на блатни костенурки, крайбрежни щъркели и дюните. Напредъкът по проекта, обобщи Иван Камбуров- ръководител на проекта.

„Целта на тези обучителни пътувания е да се повиши осведомеността, сред широк кръг заинтересовани страни, за възможностите и успешните примери за развитие на устойчивия туризъм и стопански дейности, свързани с природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 мрежата и в Парк „Странджа”. Искаме да стимулираме младите хора да се захванат с такъв тип земеделие и да насърчим така наречената- зелена инвестиция. В Странджа хората , които се занимават с този тип земеделие са малко защото този тип инвестиции са много крехки. Ако вие построите една биоферма с овошки и лозя, но до вас някой построи ужасяваш хотел, то вашите гости ще избягат. Това например се случи в Синеморец, където имаме хора, които се отказаха по тези причини” , обясни Иван Камбуров. Като добър пример за победа на природозащитниците над безобразното застрояване на Черноморието, беше посочен случаят със „Златна Перла”. „Незаконното ваканционно селище на територията на Парк „Странджа” беше разрушено, но в дирекцията на месец пристигат по 3-4 инвестиционни проекта за съгласуване, натискът за застрояването на крайбрежието е голям, посочи директорът на парка Стефан Златаров. Той обобщи и други проблеми на парка, които са свързани най-вече с демографската катастрофа. „Наблюдава се едно тотално обезлюдяване, което влияе и на биологичното разнообразие. Друг проблем се явява стопанисването на горите, които съставляват 80% от площта на парка, и са основният крепител на биологичното разнообразие . Към тях има най-голямо желание за изсичане заради по-добрите им качества”, каза Златаров. Не на последно място ,като проблем, беше посочен и липсата на План за управление на ПП ”Странджа”, който се бави вече 10 години.

На пресконференцията днес присъстваха още Мария Патронова- ст.експерт в ПП „Странджа”, Милен Рашков-експерт „биолог” в парка и Русин Бориславов от Сдружения „Фар”, както и ученици, участвали в обучителните пътувания.

Международният проект за опазване на биоразнообразието Be Natur се финансира по Оперативна Програма „Югоизточна Европа”. Целите на проекта в България са свързани с дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите 10% от българското Черноморското крайбрежие.

В проекта участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Водещият партньор е от Унгария – Сдружение за опазване на околната среда „Нимфея” (Nimfea) (http://www.be-natur.it/).

Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Общият бюджет е 2 021 215 €. Одобреното финансиране за дейностите в България възлиза на 134 хил. €, от които национално съфинансиране в размер на 15% се предоставя от МРРБ.

15 обучителни посещения на места с успешен пример за устойчиво развитие са реализирани по международния проект Be Natur на Природен парк „Странджа”. Ученици от Бургас, Царево, Айтос и Ахтопол са се запознали с мрежата от хлебни къщи в Габрово, със спасителния център за сухоземни костенурки в с. Баня, с биодинамичната ферма в с. Бачково, с пермакултурна градина на Димитър Русков в с. Синеморец, с работилница за обработка и естествено багрене на вълна в с. Звездец, със сдружението в с. Бръшлян, което развива успешно селски туризъм или така наречения туризъм на гостоприемството. В рамките на Be Natur са изготвенисъщо планове за опазване на блатни костенурки, крайбрежни щъркели и дюните. Напредъкът по проекта, обобщи Иван Камбуров- ръководител на проекта.

„Целта на тези обучителни пътувания е да се повиши осведомеността, сред широк кръг заинтересовани страни, за възможностите и успешните примери за развитие на устойчивия туризъм и стопански дейности, свързани с природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 мрежата и в Парк „Странджа”. Искаме да стимулираме младите хора да се захванат с такъв тип земеделие и да насърчим така наречената- зелена инвестиция. В Странджа хората , които се занимават с този тип земеделие са малко защото този тип инвестиции са много крехки. Ако вие построите една биоферма с овошки и лозя, но до вас някой построи ужасяваш хотел, то вашите гости ще избягат. Това например се случи в Синеморец, където имаме хора, които се отказаха по тези причини” , обясни Иван Камбуров. Като добър пример за победа на природозащитниците над безобразното застрояване на Черноморието, беше посочен случаят със „Златна Перла”. „Незаконното ваканционно селище на територията на Парк „Странджа” беше разрушено, но в дирекцията на месец пристигат по 3-4 инвестиционни проекта за съгласуване, натискът за застрояването на крайбрежието е голям, посочи директорът на парка Стефан Златаров. Той обобщи и други проблеми на парка, които са свързани най-вече с демографската катастрофа. „Наблюдава се едно тотално обезлюдяване, което влияе и на биологичното разнообразие. Друг проблем се явява стопанисването на горите, които съставляват 80% от площта на парка, и са основният крепител на биологичното разнообразие . Към тях има най-голямо желание за изсичане заради по-добрите им качества”, каза Златаров. Не на последно място ,като проблем, беше посочен и липсата на План за управление на ПП ”Странджа”, който се бави вече 10 години.

На пресконференцията днес присъстваха още Мария Патронова- ст.експерт в ПП „Странджа”, Милен Рашков-експерт „биолог” в парка и Русин Бориславов от Сдружения „Фар”, както и ученици, участвали в обучителните пътувания.

Международният проект за опазване на биоразнообразието Be Natur се финансира по Оперативна Програма „Югоизточна Европа”. Целите на проекта в България са свързани с дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите 10% от българското Черноморското крайбрежие.

В проекта участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Водещият партньор е от Унгария – Сдружение за опазване на околната среда „Нимфея” (Nimfea) (http://www.be-natur.it/).

Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Общият бюджет е 2 021 215 €. Одобреното финансиране за дейностите в България възлиза на 134 хил. €, от които национално съфинансиране в размер на 15% се предоставя от МРРБ.