Учени от четири страни разработват модел за управление на крайморските земи

Управлението и устойчивото използване на земите около устията на реки, вливащи се в Черно море, е основната цел на съвместен проект, по който работят учени и специалисти от България, Турция, Украйна и Грузия. На 6 ноември академици, научни работници и експерти от местните и регионални администрации – партньори по проекта, се събраха на в Бургас на първия си конгрес, организиран от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”.

Проектът „Интегриран модел за управление на териториите в района на устията на реките, вливащи се в Черно море” е финансиран от Втората покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007–2013 г.”

Проектът предвижда в продължение на 24 месеца да бъде създадена интегрирана система от база данни с най-добрите европейски изследователски и приложни практики, да се изградят контакти и възможности за съвместни дейности между учени, специалисти по устройство на територията, както и други специалисти в района на Черноморския басейн. Ще бъде разработена програма за обучение в сферата на околната среда.