В Несебър подписаха меморандум за развитието на града

Меморандум за сътрудничество в инициативите за осигуряване на устойчиво развитие на община Несебър бе подписан между органите на държавна власт, частния сектор и неправителствените организации.

Документът бе подписан в присъствието на кмета на Несебър Николай Димитров, областния управител на Бургаска област Павел Маринов, представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“, Рибарското сдружение, Ротари клуб Несебър и сдружения с нестопанска цел.

55 круизни кораба са посетили през това лято Несебър, съобщи кметът Николай Димитров и с това очерта бъдещите стремежи на общината да развие още повече круизния туризъм.

Според областният управител Павел Маринов с приоритет сега са и екваториалните пространства – възлагането и проектирането на план за тяхното развитие.

С меморандума се цели да се създадат условия за развитие на интензивна комуникация между страните, с цел изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми за развитие и управление на инфраструктурата на Пристанище Несебър, за реализиране на съвместни действия в тази насока. Успешната реализация на настоящото партньорство има за цел укрепването на пристанищната инфраструктура и позитивните последици от това върху развитието на туристическия продукт на община Несебър, както и изграждане на базовата инфраструктура, която е задължително условие както за развитието на местната икономика, така и за осигуряването на добър стандарт на живот на населението.

Целта на партньорството е да се даде възможност за изпълнение на нови обществени функции в затвореното преди това пристанищно пространство. Сътрудничеството трябва да даде нов тласък за развитието на морския туризъм и да гарантира диверсификацията на туристическия поток, привличайки посетители чрез яхтения и круизния туризъм. Партньорството цели още съхраняване на екологичния баланс за превръщане на община Несебър във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, като увеличи парковата площ и превърне индустриалната до този момент зона в зелена. Всичко това ще се осъществи без да пострадат риболовната индустрия и приходите от рибарство и аквакултури, както и съпътстващите ги дейности на територията на Пристанище Несебър. Това от своя страна ще съдейства за увеличаване на видовете, броя и качеството на услугите за граждани и гости на община Несебър, предлагани в района на пристанищната инфраструктура.

С настоящото споразумение ще се постигне хармонично и балансирано развитие, и взаимодействие между района на Пристанище Несебър и градската зона, като се опазва околната среда. Ще се създадат условия Пристанище Несебър да стане предпочитано пасажерско и рибно пристанище.