Започна изграждането на канализация в с. Тънково

Започва изграждането на водопроводната и битово-фекалната канализация на с. Тънково. След тържествен водосвет първата копка направиха кметът на община Несебър Николай Димитров, кметът на Тънково Христо Николов и Атанас Славов – представител на фирмата изпълнител на проекта.

Канализацията се изгражда по проект, финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Съфинансиране осигурява и държавният бюджет. Общата стойност на проекта е 4 078 246 лв.

За година и половина до приключването на проекта в с. Тънково ще бъдат положени 6 хил. км битово-фекална канализация и 5 хил. м водопроводна мрежа. Те ще бъдат обвързани с локално-помпена станция и чрез претласквач водите ще бъдат отвеждани към пречиствателната станция в Равда.

Проектът за изграждане на интегриран воден цикъл в Тънково е изготвен още през 2011 г. Реализацията му обаче е забавена поради обжалване на процедурата и други причини. Работата по подготовка на всички инфраструктурни проекти в общината започва още през 2008 г.

„През последните години инвестициите в недвижими имоти изпреварват развитието на инфраструктурата. За да ги догоним, общинската администрация си постави приоритетно целта да разработва и реализира крупни инфраструктурни проекти. Не можем да допуснем през 21 век в община Несебър да има селища без канализация”, каза кметът Николай Димитров. Той призова населението на Тънково към търпимост. През следващите месеци селото им ще е разкопано и кално, но с приключването на строителните дейности тук ще се сложи край на септичните ями, които освен неудобство създават и предпоставки за замърсяване на подпочвените води в района.

В Тънково живеят 1200 души. Водният цикъл ще обхване близо 500 домакинства, които през 2014 г. ще имат подменени водопроводи и нова канализация. Това ще повиши статутът на селото, то ще стане по привлекателно за инвеститорите, ще бъдат създадени нови работни места.

Администрацията работи и по водните проекти на други села в общината В момента се актуализира интегрирания воден проект на с. Гюловца, довършва се проекта в Оризаре, където ще бъде изградена и локална пречиствателна станция.