Кметът на Община Несебър Николай Димитров посети град Обзор

Там присъства на общоградско събрание, на което кмета на града Христо Янев се отчете за свършеното през 2013

След среща с жителите на Стария Несебър и Равда,  кметът на община Несебър участва и в общоградското събрание в Обзор. След синтезирания отчет на кмета  Христо Янев за постигнатото в различните сфери, последваха въпроси от присъстващите. Създаде се диалогична атмосфера, в която се включи и несебърският кмет.

Във фокуса на получилия се диалог бяха темите за съвместните грижи и усилия на общинското и градското ръководство по изграждане на инфраструктурата на Обзор и прилежащите селища, изпълнението на строителната програма, създаването и поддържането на зелени площи, подобряването на урбанистичната и околната среда, инвестиционното планиране и кандидатстване за средства по оперативни европрограми, развитието на туристическия, респективно културния туризъм, здравеопазването, спорта и образованието, сигурността и обществения ред, паркирането и трудовата заетост.

Пред присъстващите на събранието кметът Николай Димитров заяви, че както през първия си мандат, така и понастоящем, не дели кметовете на съставните селища на наши и ваши, не гледа на тях като партийно оцветени, а на такива, които работейки за решаване на проблемите на съответното населено място, допринасят и за развитието на общината като цяло. В това отношение той изрази удовлетвореност от свършеното през годината от обзорското кметство и потвърди подкрепата си за бъдещите начинания, които изискват единодействие за реализирането си и от общинската администрация и от местния орган за самоуправление какъвто е Общинският съвет. Преди събранието Николай Димитров посети и Клуба на пенсионера, където разговаря с хора от третата възраст.

Посещението в Обзор е част от обиколката му на съставните селища за непосредствен диалог с жителите на общината, за запознаване с проблемите на място и тяхното разрешаване за подобряване условията на труд и живот.