БСП Бургас: Избират директори на Слънчев бряг по корпоративно-олигархичен признак

Изпълнителното бюро на БСП Бургас възразява срещу избора на нов директорски борд на „Слънчев бряг” АД, чийто състав е различен от предварително обявения. На извънредно общо събрание на 23 декември 2013 г. акционерите на дружеството гласуваха състава на дикторския съвет, предложен от представителя на Министерството на икономиката и енергетиката, като упражняващ правата на държавата акционер. Председателят БСП Бургас Евгени Мосинов изненадващо се оказа извън борда.

„Считаме необоснованото изключване от предварително предложения, обявен и разгласен състав на Съвета на директорите на Евгений Николов Мосинов, който е и председател на ОбС на БСП Бургас за нецелесъобразно управленско решение, което уронва престижа и авторитета на партията и нейната местна организация.. Намираме същото за драстично отклонение от принципите на кадровата политика на партията”, е написано в декларация, подписана от зам.председателят на ИБ на БСП Бургас Стоян Колев и адресирана до председателя на НС на БСП Сергей Станишев и министъра на икономиката Драгомир Стойнев. Декларацията е прочетена на заседание на изпълнителто бюро на БСП Бургас, но според източници от партия все още не е изпратена.

Според обявения на 19 ноември 2013 г. дневен ред на общото събрание, за гласуване на акционерите е трябвало да бъде предложен съвет на директорите в състав: Йордан Георгиев, Евгени Мосинов, Румен Кулев, Светозара Петрова и Валентин Михалев. Събранието обаче е гласувало тригодишен мандат на друг състав, като е заменило Евгени Мосинов и Валентин Михалев с Веселин Маринов и Таня Власиаду.

Предложението за нов състав на директорския борд постъпва от представителя на Министерството на икономиката и енергетиката, който е упълномощен да представлява мажоритарния собственик на дружеството – държавата. От БСП Бургас твърдят, че този избор е направен на корпоративно – олигархичен принцип. Обявяват се против включването в състава на съвета на директорите и на Йордан Герогиев от квотата на БСП. „Последният да не се счита за кандидатура, издигната и подкрепяна от БСП Бургас. Настояваме да се преустанови практиката да се предлагат и назначават лица на държавна служба от името на БСП Бургас, без знанието и предварителното становище на ръководните органи на общинската организация на БСП”, четем в декларацията.

Новият съвет на директорите на „Слънчев бряг” АД не е встъпил в правата си. Изборът му бе отменен от Комисията за финансов надзор заради процедурни нарушения – предложението за нов директорски състав не е било обявено най-малко 15 дни преди откриването на събранието. Предстои откриване на нова процедура и провеждане на ново общо събрание на акционерите. Дотогава „Слънчев бряг” АД ще бъде управлявано от досегашното си ръководство.