Бургас кандидатства с проекти за 70 млн. лв от фонда за развитие на регионите

Кметът на Бургас Димитър Николов внесе в края на миналтаа седмица 5 проекта, които да бъдат финансирани от държавния Фонд за развитие и растеж на регионите 2014 г, съобщи Burgas24.bg.

Проектите, които чакат одобрение са за многофункционален спортен, конгресен и бизнес център – АРЕНА БУРГАС. Той е на стойност 30 000 000 лева и е насочен към подобряване на жизнената среда посредством благоустрояване на терен от 46 254 кв.м. и изграждане на модерна и достъпна инфраструктура за провеждане на спортни, културни и бизнес събития.

От морския град ще искат и 18 100 000 лева за надлез над товарна ж.п. гара-гр. Бургас. Очакванията на администрацията са проектът да окаже благоприятно въздействие върху състоянието на трафика в града, да облекчи натоварването на използваните сега пътища и пътни съоръжения и да намали замърсяванията на околната среда.

13 000 000 лева пък е стойността, която е нужна за изграждане на спортно училище. Проектът кореспондира с основните приоритети и мерки в програмата на правителството на Република България, насочени към развитие на спорта в държавата чрез изграждане на модерна спортна инфраструктура за нуждите на спортното училище и създаване на условия за развитие на талантливи спортисти.

За рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“ по плана на ЦГЧ от администрацията ще кандидатстват за 4 100 000 лева.

Последният проект, внесен от кмета Николов е за център за наблюдение на небесните явления. Той е на стойност 7 000 000 лева и очакваните ефекти от изпълнението му са създаване на допълнителна атракция за града, предлагаща качествено нов подход при организиране и представяне на научна информация на широката публика вместо статични експозиции; повишен интерес от страна на посетителите, включително туристи и гости на града и от друга страна – привличане на инвеститори. Центърът ще работи в тясно сътрудничество с двата университета в Бургас, като ще търси целево финансиране по проекти съвместно с тези структури.