В Сливен плащат и до 5 лева за парно

За декември 2013 г. 9% от абонатите на „Топлофикация Сливен” дължат до 5 лева за парно отопление, сочат данните за сметките, които вече са изпратени на клиентите. Едва ли има друго топлофикационно дружество в страната, което в сравнителните си таблици за сметките, да включва графа за суми от 0 до 5 лева. Вероятно няма и топлофицирани жилища в другите градове на страната, които да ползват парно отопление само срещу 5 лева на месец.

В Сливен всеки сам може да прецени, според потребностите и финансовите си възможности, колко иска да плаща за отопление. Необходимо е единствено да няма стари задължения и това ще му даде възможност да влезе в индивидуални партньорски отношения с местната топлофикация. Използвайки тази преференция, абонатът заявява какъв обем от дома си иска да отоплява, а дружеството му изчислява максималната сума като праг, която може да му начисли през отоплителния сезон. Сумата е константна величина, месечните сметки са предвидими и домакинствата лесно могат да направят финансовите си разчети. Останалото е каквото покажат уредите, но не повече от определеният праг.

От преференциалните условия печелят и двете страни. Абонатите могат да ползват парно отопление според възможностите си, без изненади в сметките. Условието да бъдат коректни платци ги стимулира да не просрочват плащанията и това гарантира на „Топлофикация Сливен” висока събираемост. През последните години тя е около и над 90%. В момента ТЕЦ-Сливен има 3500 държавни общински и фирмени абонати и 9300 физически лица. 7 000 от тях имат индивидуални договори и ползват преференциалните условия, което означава, че са коректни платци.

При големия брой на индивидуалните договори с фиксиран отопляем обем, сравнителните таблици на сметките могат да бъдат показател и за това, какви суми са готови да заделят домакинствата за парно отопление. 11% от всички абонати плащат за последния декември сметки от 5 до 20 лв., от 20 до 50 лв. плащат 21%, от 50 до 100 лв. – 35% , от 100 до 150 лв. – 17%, над 150 лева – 5%.

През последните години цената на парното в Сливен не е променяна и трайно се утвърди като една от най-ниските в страната. Топлофикационното дружество в града може да определя ценовата си политика съобразно възможностите на клиентите си, защото е независимо от колебанията в стойностите на природния газ. За производството си, като източник на енергия, ТЕЦ – Сливен използва български въглища. Възможността за евтино отопление кара все повече домакинства да се насочат към парното. Този отоплителен сезон „Топлофикация Сливен” започна с общо 320 въведени в експлоатация абонатни станции.