Довършват Клетка 1 на новото регионално депо

Днес приключва строителството на Клетка 1 на новото регионално депо за битови отпадъци „Братово – запад“. То се изгражда по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Общата стойност на проекта е 43 231 121 лв., а срокът за изпълнение 44 месеца – от 25 август2011 г. до 25 април 2015 г.

Завършената вече Клетка 1 побира 400 000 тона отпадъци и е с обем 450 000 куб. м. Изградена е дренажната система под дъното, както и обходните скатови канавки. Извършват се изкопно-насипни работи по оформяне леглото на клетката и за достигане на проектните нива и вътрешните експлоатационни пътища. Изградена е 70 % от опорната дига.

Сградата за съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за Екопарк, е завършена в груб строеж. Продължават дейностите по изграждане на канализация и изгребна яма, маслоуловител и резервоар. Стартирано е и външното ел. захранване до обекта.

Кметът на Бургас Димитъър Николов инспектира строителството на новото съоръжение.“Ще проверявам често и се надявам до края работата да върви качествено и в срок. Това е изключително важен за целия Бургаски регион проект, той като решава проблемите ни с депониране на отпадъците за 50 години напред. За да очертая мащаба, припомням, че депото ще се ползва от 210 населени места с близо половин милион жители“, каза Димитър Николов.

В края на миналата година започнаха подготвителни мероприятия и за строителство на двете претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.