Община Приморско ремонтира читалището в село Ясна поляна със средства от Европейския съюз

Община Приморско спечели проект „Реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище  „Л. Н. Толстой 1926 г.” в село Ясна поляна. Договорът за безвъзмездна финансова помощ на стойност 232 305,77 лв. без ДДС бе подписан от кмета на община Приморско д-р Димитър Германов. Проектът ще бъде реализиран по програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013/ от стратегията на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево”.  Срокът на изпълнение е 1 година от подписването на договора.

Спечелените средства ще бъдат инвестирани в реконструкция и ремонт както на сградата на читалището, така и за обновяването на инфраструктурата около него.

В „Л. Н. Толстой 1926 г.” се съхранява музейната експозиция „Българската Ясна поляна”, която е посещавана от голям брой български и чуждестранни туристи. Една от целите на проекта е да повиши интереса към Ясна поляна и община Приморско, като туристическа дестинация.

Новоподписаният договор създава възможности за развитието на културата на територията на общината. Реализацията на проекта ще допринесе за съхранението на българските народни обичаи и традиции, обогатяването на знанията на местните жители и приобщаването към ценностите и постиженията на науката, културата и изкуството.