Проектират разширението на улица „Крайезерна”

До края на годината ще започнат реалните дейности по разширението на ул. „Крайезерна”, която ще трябва да поеме целия транзитен трафик в посока на юг от Бургас и да разтовари кръстовището на „Трапезица”.

Общината е открила процедура по възлагане и изготвяне на проект за разширяването на улицата. Възлага се и изготвянето на инвестиционни проекти. Очаква се до края на първото тримесечие на годината да е готов идейният проект, да е съгласуван с „Пътна инфраструктура” и всички контролни органи, след което ще бъде възложен и работният проект. Ако в рамките на тази година финансирането бъде осигурено, реализацията му ще започне веднага.

„Разширението на ул. „Крайезерна” е сериозно предизвикателство пред специалистите. То ще се извършва в територия, образувана от насип. Сега проектантите имат задачата да обследват състоянието на конструкцията на стария път, за да преценим до каква степен той отговаря на изискванията, как може да бъде използван и какво допълнително е необходимо да се направи”, коментира за „Строителство море” Веселина Илиева, главен архитект на Бургас.

Идеята на тази реконструкция е трафикът, идващ по булевард „Тодор Александров” от пътния възел към „Меден Рудник” по основната артерия 1-9, да се изнесе при пътен възел „Владимир Павлов” по улица „Крайезерна”. Оттам автомобилите ще преминават през пътен възел над жп коловозите на Товарна гара, който се изгражда в момента, и по бул. „Проф. Якимов” ще стига до кръговото при Университет „Проф д-р Асен Златаров”, откъдето директно ще се отправя към главния път за София и Варна.

Това до голяма степен ще разтовари силно урбанизираната градска част – кръстовищата „Трапезица” и при МБАЛ, където в сега се концентрира цялото движение. Оттам преминава и градският транспорт, чийто трафик трябва да бъде освободен.

За всички нови пътни съоръжения общината е предприела процедури по изпълнение на проектите. Готов е проектът за първия етап от изграждането на северния обход – от пътен възел при сервиз „Ситроен” до пътя за София 1-6. Вече е стартирал и е в процес на реализация пътния възел над жп коловозите на Товарна гара. Осъществява се чрез съвместно финансиране от страна на общината и държавата.

Изнасянето на транзита от градската част е приоритет на община Бургас, залегнал още в ОУП с предвидени трасета за обходните пътища, уточнява арх. Илиева. По част от проектите вече се извършват строителни дейности. В процес на реализация е продължението на ул. „Янко Комитов” към ул. „Струга”. Този пробив ще разтовари кръстовището на МБАЛ, като изнесе транзита от к-с „Славейков” и Промишлена зона „Север”, с оформящата се там обслужваща зона, и ще улесни връзките към централна градска част.

Първият етап от проекта – пробивът на улицата, ще е финализиран още през първото шестмесечие на годината и ще може да поема транспорт. Изграждането на пътния възел там е по-сериозно съоръжение, за чието финансиране се разчита и на държавата. Той е с по-дълъг срок на изпълнение и вероятно ще бъде завършен в началото на следващата година.