Връчват предписания за обезопасяване и реставрация на стари сгради в Бургас

Собствениците на още 14 стари сгради, обявени за паметници на културата в Бургас, ще получат предписания с мерки и указания за обезопасяване на фасадите и привеждането им в необходимия за градската среда вид. През последните седмици  общинска комисия, включваща представители на инспектората към Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство извърши обследване на сградите, по-голямата част от които са единични паметници на културата, соъбщи за „Строителство море” главният архитект на Бургас Веселина Илиева.  Обследвани са конструкциите, фасадните намеси, уточнени са собствениците на сградите и възможностите за привеждането им в съответствие. Дават се указания за премахване на опасните падащи предмети, тъй като някои от сградите са изоставени, необитаеми, вече се рушат и са опасни за преминаващите покрай тях. Между обследваните сгради е и известната в града Хатева къща, в която неотдавна пожар отне човешки живот.

Други 15 стари сгради, също паметници на културата, са обследвани от 2007 г. досега. Собствениците им са получили необходимите указания и някои от тях вече са изпълнили предписанията. Напълно реставрирана е сградата на ъгъла на улиците „Александровска” и „Кирил и Методий”, има обновени сгради по „Богориди”, “Княз Ал. Батенберг” , „Филип Кутев”.

Реставрацията, укрепването и обезопасяването на сградите – паметници на културата е ангажимент на техните собственици. Недвижимите културни ценности определят архитектурния облик на града. Затова техните собственици имат отговорност да съхранят и поддържат автентичните им фасади.

„Срещаме пълно разбиране и работим в синхрон с всички собственици на сградите – паметници. Те се съобразяват с нашите предписанията, а ние от своя страна се стараем да ги улесни с указания при изготвяне на проектите, с бързо издаване на строителни разрешения след одобрение на проектите от Министерството на културата”, казва арх. Илиева.

Често реставрацията на старите изоставени здания изисква крупни инвестиции, което забавя възстановяването им. От къщата на ул . „Граф Игнатиев” 7, например, е останала само фасадата, която е със силно повредени или липсващи архитектурно-декоративни елементи. Няма покрив, липсват вътрешните зидове и подовите елементи. Проектът за консервация и реставрация на сградата е готов и съгласуван в Министерството на културата. Възстановяването на сградата обаче ще погълне солидна сума.

Някои от сградите, обект на първия етап от обследването, имат готови и съгласувани проекти за реставрация, но реалните дейности по тях се бавят заради трудно съгласуване между съсобствениците, част от които са в чужбина. Подобен е случаят с т.н. сграда „Презенти” на ул. „Александровка”, чийто втори етаж от години  стои „опакован”.

Четири от обследваните сгради са държавна собственост. Сред тях са сградата на Районния съд, на Агенцията по храните на ул. „Хан Аспарух” и сградата на „Филип Кутев” 13. Проектите за тяхното възстановяване са готови и внесени в Министерството на културата. След съгласуването им  държавният бюджет ще трябва да отдели средствата за извършване на реставрационните и ремонтните дейности.