Обновяват основно улица „Крайезерна”

Община Бургас заплати със свои средства изготвянето на технически проект за пълна реконструкция и разширение на ул. “Крайезерна”. Набелязани са три модерни решения, но като най-вероятен се очертава вариантът с изграждане на две нови платна към съществуващите две, едно кръгово кръстовище откъм недовършения Пътен възел Запад и система от две кръгови в другия край, при надлез “Владимир Павлов”.

Техническият проект ще бъде напълно готов в средата на март. Неговата наличност отваря пътя на следващите административни стъпки – конкурс за избор на изпълнител, издаване на разрешително за строеж. С ремонта “Крайезерна” ще придобие статут на транзитна улична магистрала. За финансирането на проекта кметът Димитър Николов разчита на Агенция Пътна Инфраструктура, с чието ръководство са проведени поредица от разговори.

 Без ремонтирана ул. “Крайезерна”, Пътен възел Запад е безмислен като съоръжение!

Двата обекта са логически и технически свързани, те са скачени съдове. Целта е транзитният поток автомобили за Южното Черноморие, идващ от посока София, при влизане в Бургас да се отклони през Пътен възел Запад и да се излее към периферната “Крайезерна” /вместо към центъра на града/, а оттам да продължи по републикански път I – 9 към Пътен възел Юг. Освен всичко останало, двукилометровата “Крайезерна” минава точно до Индустриален и логистичен парк – Бургас. Нейното обновяване и разширяване може само да помогне за развитие на бизнес зоната.