Парадоксален казус спъва достъпа на хора с увреждания до обновения Мост

Община Бургас е изправена пред парадоксален казус – от една страна Европейският съюз задължава да изграждането на подходяща достъпна среда за хората с увреждания, а от друга – Министерството на културата не разрешава, сподели кметът Димитър Николов.

„Още в началото на 2012 г. имахме разработен проект на въжено пътническо съоръжение тип „наклонен асансьор“ и техническо задание за изготвяне на проучвания за изграждането му по ската до стълбището към любимия на всички бургазлии и символ на града мостик“, допълни той.

Тогава Националният институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата изпраща писмо в Община Бургас, с което отказва да съгласува предложението за изграждане на съоръжението. Като мотив се посочва, че историческото ядро на Морската градина е обявено за паметник на парковото изкуство и е със статут на недвижима културна ценност от национално значение и затова поставянето на асансьор „противоречи на изведените режими за опазване на недвижимата културна ценност“.

В същото време реконструкцията на мостика и пространството около него е по европейски проект, а според директивите на ЕС местната власт е длъжна с реализацията на дейностите по проекта да осигури и достъп на хора в неравностойно положение до обекта.

         Община Бургас ще изпрати ново писмо до Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата с искане да разясни как да бъде разрешен казусът, така че хем да спази изискванията на Европейския съюз за осигуряване на задължителен достъп на хора в неравностойно положение, хем да се съобрази с отказа на Министерството и да не наруши Закона за културното наследство.