Строят нова детска градина в Несебър по трасграничен проект

Община Несебър спечели поредния си проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от заместник кмета на Община Несебър – Лазар Япаджиев в Министрество на регионалното развитие.

Проектът „Трансгранично сътрудничество за подобряване на социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели“ и е на стойност до 398 663,40 евро, като Община Несебър е водеща организация, а партньор е Община Къркларели. Целта е да се подобри икономическия потенциал в зоната на сътрудничество и социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели чрез осигуряване на грижа, практически и трудово-образователни услуги на децата/учениците в трансграничния регион. По проекта ще бъдат изградени две образователни сгради – в Несебър и Къркларели.

В старата част на Несебър ще бъде изградена целодневна детска градина, в която се предвижда създаването на група за деца с насоченост към изкуства и творчески изяви.Това е седмата детска градина, която ще се изгради на територията на община Несебър.С изграждането й ще се открият нови места за прием на деца в общината и ще се създаде естетична, функционална среда за игра, познание и развитие в сферата на изкуството.

В Къркларели, ще бъде създаден практико-образователен център, в който ще се провеждат извънучилищни трудово-образователни дейности, както и специални терапии за деца с увреждания и специални нужди.