СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.14 от 18.02.2014г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за ПУП-План за улична регулация с о.т.336-о.т.336А-о.т.336Б за обслужване на имоти в масиви 83 и 84 в местност „Талисмана“ (бивша местност „Муската“) в землището на гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД“Изгрев“.