БСУ с ново ръководство

На заседание от 7 март 2014 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ.

Проф. д-р Милен Балтов е новият зам. ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в БСУ. Доц. д-р Евелина Динева беше избрана от Академичния съвет за зам. ректор по учебната дейност и по акредитацията.

На заседанието бяха избрани и деканите на отделните центрове в университета. Центърът по икономически и управленски науки беше оглавен от проф. д-р Васил Янков, декан на Центъра по юридически науки ще бъде проф. д-р Момяна Гунева,  декан на Центъра по хуманитарни науки – доц. д-р Мария Алексиева и за декан на Центъра по информатика и технически науки беше предпочетен доц. д-р Радостин Долчинков.

В края на миналия месец настоятелството на  Бургаски свободен университет избра за ректор проф. дпн Галя Христозова. Изборът се проведе поради изтичане мандата на досегашния ректор проф. д-р Васил Янков.

Тя представи Мандатна програма за дейността на академичното ръководство,  насочена към устойчиво развитие на университета в периода 2014-2018 година. Основната цел на програмата за посочения период е да съхрани и разшири позициите на БСУ като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри и докторанти, да активизира квалификационната дейност и да затвърди позициите на университета като образователен, научен, квалификационен, международен и културен център.

Проф. дпн Галя Христозова работи в университета от 2000 година. Била е декан на Центъра по хуманитарни науки. През последните два мандата е част от ректорския екип и отговаря за ресора „Научноизследователска дейност и международно сътрудничество”. Под нейно ръководство се организира цялостната международна и научноизследователска дейност,  изпълнението на задачите от двустранното сътрудничество с чужди университети и академични организации; участието на университета в организирането на национални и на международни научни прояви.