Дават къмпинг Атлиман в Китен под наем

Търг с тайно наддаване ще определи стопанина на къмпинга за следващите 10 години

Общински съвет Приморско даде зелена светлина за отдаване под наем на пустеещия от години къмпинг Атлиман в Китен.

Със седем гласа „за” съветниците гласуваха отдаването на терена за срок от 10 години. Според тях най-добрият начин за стопанисване на имота е неговото отдаване по наем с изискването да се ползва като къмпинг. Бе определена и първоначалната наемна годишна цена –  17 500 лв. без ДДС. Така общинската хазна ще си осигури допълнителни приходи, ще се подобри и обликът в района.

Сега теренът на къмпинг Атлиман е пустеещ, а общината не разполага с необходимите средства, за да извърши предвиденото строителство. Имотът ще бъде отдаден под наем чрез търг с тайно наддаване, като наемателят ще е задължен да извърши подобрения, необходими за ползването му като къмпинг.  След изтичането на срока на договора извършените подобрения ще останат в собственост на общината, пише в докладната записка, внесена от кмета д-р Димитър Германов.

До това решение на Общинския съвет се стигна след положителното становище на кметския съвет в Китен. Проведено бе и обществено обсъждане с населението на градчето, където местният парламент получи пълна подкрепа от жителите.

С пълно мнозинство съветниците гласуваха и предложението на кмета  д-р  Германов за изграждане на детска площадка на територията на Китен.