ДПП „Странджа“ ще представи медийна стратегия

Дирекцията на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите организира пресконференция за представяне на медийна стратегия за развитие на защитената територия. Събитието ще се проведе на 26.03.2014 г., сряда, от 13:00 часа, в зала „Петя Дубарова” на Културен център „Морско казино” в Морската градина – Бургас. Екипът на Дирекцията ще презентира основните цели, задачите, механизмите, начините за осъществяване на предвидените дейности и мероприятия в медийната стратегия, както и очакваните резултати. Документът е разработен в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.