Земеделският министър мълчи за средствата по ОП „Рибарство”

Министърът на земеделието и храните Димитър Греков отказа да даде публично информация какви средства са предвидени за новия програмен период 2014-202 в сектор „Рибарство”. Той не отговори на въпроса на народния представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков, който в рамките на парламентарния контрол поиска информация за актуалното състояние по изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. За постигане на целите на програмата са разработени пет приоритетни оси и общо 21 мерки. ОПРСР има общ бюджет от 106.680 000 €, от които 80.010 000 € съфинансиране от ЕФР. По приоритетна ос 3 общият размер на публичните разходи  е 26 669 902,67 €, от които 20 002 427 € – Финансиране от Европейския фонд по рибарство и 6 667 475,67 € национално съфинансиране.

„От министър Греков разбрахме това, което беше ясно към настоящия момент – със Заповед № РД-1029/30.04.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.3 “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки. Мотивът за това достигането на 90% от наличния бюджет по мярката. По думите му близо 72% са фактически сключените договори за реконструкция и модернизация на рибарските пристанища. Две пристанища са в процес на изграждане – едното е в бургаския квартал Сарафово, а за второто в с.Черноморец (община Созопол) е избран изпълнител и е определено финансирането. За третото пристанище по мярката, това в Поморие, не става ясно кога ще получи необходимите средства. С промените в Закона за морските пространства общините могат да усвояват средства по тази мярка. Но какво предстои за новия програмен период и откъде ще се пренасочат пари за третото предвидено пристанище в Поморие не става ясно. Единствено за този сектор няма официална позиция на министерството”, коментира бургаският депутат. Той настоя за завишен контрол при усвояването и изразходването на средствата в сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Министър Греков потвърди в зала, че са достигнати  72,38% от обема на мярка 3.3. по приоритетна ос 3 и заяви, че наличните средства са недостатъчни за третото пристанище по българското Черноморие. Той не пое ангажимент откъде биха могли да бъдат пренасочени средства на по-късен етап за осъществяване на въпросния проект.