Обсъждат проблеми, свързани с Търговския регистър

Днес, 5 март 2014 г., от 13,00 ч., в конферентната зала на Областна администрация, ул. „Цар Петър” № 1, ет. 1 – гр. Бургас, ще се проведе работна среща на ръководството на Агенция по вписванията и Регионална дирекция – гр. Бургас с представители на бизнеса от града по проблеми, свързани с Търговския регистър.