Опровергаха комитет, обвинил еколози за корупционни схеми в Странджа

По повод организирана от ДПП „Странджа” кръгла маса на тема „ Мерки за опазване на прилепи в Природен парк „Странджа”, анонимна група, назовала се Граждански комитет за Борба с корупцията, разпрати сигнал до медиите, в който отправя обвинения че,  „групирани като истинска мафия се готвят да преразпределят безвъзмездно предоставени 7 821 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Р България за Природен парк Странджа”.

Комуникационна група Имидж Едвъртайзинг в качеството си на медиен координатор на кръглата маса отправи до медиите писмо, в което заявява, че цитираните в анонимния сигнал данни и имена нямат нищо общо с визираното мероприятие. „Направената неверна отпратка към провеждането на това мероприятие може да бъде квалифицирана най-малкото като манипулативна, подвеждаща медиите и зловредна”, се посочва в писмото.

Българска фондация „Биоразнообразие” също изрази отношение по отправените от т.н. граждански комитет обвинения и неверни твърдения.

„Екипът на БФБ продължава работата по Плана за управление на парка за своя сметка и доброволно, поради ангажиментът към опазването на Странджа, съвместната работа през годините с Дирекцията и другите партньори в района. Г-н Петко Цветков, който отговаря за актуализацията на Плана, продължава работата си по този изключително важен документ, без да получава възнаграждение в момента”, заявяват от фондацията.

Междувременно, кръглата маса бе проведена при изключително добра организация. Работата на форума бе плодотворна и очерта мерки не само как да се опазят популациите на прилепите в ПП „Странджа”, но и как да се съхрани биоразнообразието там, без да се влиза в конфликт с упражняващите стопанска дейност на територията на парка.

В работата на кръглата маса не се включи нито един от визираните в сигнала  „алчни еколози, групирани като истинска мафия” –  Петко Цветков, Стоян Бешков, Тома Белев, Веселина Кавръкова, Катерина Раковка, Андрей Ралев, Петър Шурулинков. Впрочем, никой от посочените в тази поредица не е и бил поканен за участие във форума.