Остров „Св. Анастасия“ привлича туристи от Германия и Румъния

Най-новата туристическа атракция на Бургас – Остров „Света Анастасия” бе визитната картичка на морския град пред туристите от Германия и Румъния. Късчето земя, заедно с останалите туристически забележителности на Община Бургас бяха представени на престижните борси ITB- Берлинот 05-09.03.2014 г. и ТТR – Букурещ от 13-16.03.2014г.

Идеята на Община Бургас е рекламиране на туристическите дестинации с цел привличане на потенциални туристи преди старта на новия летен сезон.

На изложението в Берлин проектът бе презентиран на атрактивен щанд, организиран от Министерството на икономиката и енергетиката от близо 500 кв. м., а щандът в Букурещ заемаше площ от около 200 кв. м.

Участието в двете борси се проведе в рамките на проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа”, финансирани по ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/016.

Партньори на Бургас са общините Приморско, Малко Търново, Средец и Камено. Чрез атрактивни карти и брошури с разработени в тях маршрути бяха представени забележителностите в Бургас, както и античния и средновековен град Деултум, намиращ се край днешното село Дебелт; тракийското мегалитно светилище Беглик таш край Приморско и природните красоти на Странджа планина. Целта на съвместната инициатива е рекламиране на туристическите дестинации в петте общини.

Интересът към региона бе изключително висок, като отзивите от страна на туроператори, туристически агенти и хора, работещи в този сектор бяха отлични. Общините, партньори по проекта, ще продължат участието си в туристически борси на национално ниво в градовете Велико Търново, Бургас и Русе.