Предоставиха по 100 компостера на 5 бургаски общини

По 100 компостера ще получат 5 бургаски общини, участвали активно в проекта „Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели“ BioRegion.

Контейнерите за био отпадъци ще бъдат разпределени в общините Бургас, Карнобат, Руен, Средец и Сунгурларе.

Резултатите от реализацията на проекта бяха представeни от зам.-кмета по Европейски политики и околна среда Атанаска Николова, която е и секретар на Сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас.

Общият бюджет на проекта е 126 812.58 евро. Продължителността му е от 28 март 2013 до 28 март 2014 г. Той се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Водещата организация при реализацията на проекта е Сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас, включващо 9 общини от региона – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Партньор е Земеделска камара на Къркларели, Турция.

Проектът цели да се подобри качеството на живот на местното население чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда.

На финалната трансгранична конференция, която се проведе в Бургас, присъстваха представители на общините – членове на сдружението, партньори от турска страна, Министерство на околната среда и водите, РИОСВ-Бургас, граждани.