Продават на търг корабостроителницата

Частен съдебен изпълнител извади на публична продажба „Бургаски корабостроителници” АД. Процедурата е задействана след искане на кредиторите – Първа инвестиционна банка, и издаден изпълнителен лист от Районен съд – Бургас. Обявленията са публикувани в регистъра на публичните продажби.  Обявени са две продажби.  Едната от тях – за основната  част от сградния фонд, започва утре и свършва на 14 април като оферти ще се отварят на 15 април.

Търговете са за различни имоти. Първите парцели, които ще се продават, са без ипотеки и възбрани, за да могат кредиторите частично да получат вземанията си.

Следващите имоти са с ипотеки. Очаква се пълната им продажба да не погаси всички дългове и да се наложи и обявяването на недвижима собственост, която не включва големите машини и съоръжения, за да може бъдещият купувач да ползва корабостроителницата и по предназначение.

Парцелите, разположени върху над 700 декара на първа линия край морето, заедно със сградите са обявени с начална тръжна цена от 47 милиона лева. В пакета разпродавани активи влизат над 20 производствени и административни сгради. Най-скъпият имот е обявен с начална тръжна цена 47 млн. лева

Основният кредитор е „Първа инвестиционна банка“, но освен нея има още 10 – 11 кредитори, осъдили корабостроителницата. Пари от предприятието има да получава и Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол.

Дружеството дължи и 700 000 лв. за заплати на работниците. През декември 2013 година, 140 работници в „Бургаски корабостроителници“ бяха съкратени, като всеки от тях има да получава по няколко заплати.

Фалитът на бургаската корабостроителница е умишлен, твърдят с писмо до медиите уволнените работници. Според тях от приватизирането на дружеството от 2000 година, е започнало целенасочено и системно източване на фирмата, което е довело до нейния фалит в края на 2013 година.