Продължава борбата против изграждането на ферми за ципура в Приморско

Представители на местната власт и жители на Община Приморско се срещнаха с областният управител на област Бургас Павел Маринов, за да обсъдят намеренията за изграждане на рибни ферми в акваторията на залива между Приморско и Китен. На срещата бе поканен и Народният представител Христо Монов. Преди месец за изграждането на изкуствените рибни съоръжения за отглеждане на ципура в общината са постъпили две инвестиционни намерения. Предвижда се едната от фермите за отглеждане на риба да се състои от 3 потапяеми стоманени рибарници с диаметър 22.5 м, закотвени и осигурени с буйове и сигнални светлини. Местната власт, подкрепена от жителите на Приморско и Китен, се обявяват категорично против изграждането на рибните морски ферми. Според тях последствията при изграждането на такива съоръжения ще бъда пагубно за основния поминък на местните хора. Срещу изграждането на фермите застанаха и Туристическа камара, туроператори, хотелиери, ресторантьори, рибари, правителствени и неправителствени организации – всички свързани с туризма в община Приморско. Според рибарите мястото, което е избрано за изграждането на рибните ферми, ще пресече естествения път на рибните пасажи, а това ще се отрази на риболова. Те се притесняват и от замърсяване на водата, тъй като ципурата ще бъде хранена с гранулирани смеси. Представители на едрия и дребен бизнес заявиха, че освен водата, ще бъдат замърсени и плажните ивици, което ще доведе до отлив на туристи. Те настояват за законови промени, с които при наличието на такъв вид инвестиционни намерения първо да се иска мнението на общината. Писма, с които се изразява категорично несъгласие в Приморско да бъдат изграждани рибни ферми, са изпратили и от Общинския съвет. Жителите на морската община от своя страна заявяват, че са готови да отстояват позицията си и дори да организират протест срещу намеренията за изграждане на ферма за ципура. Местните хора получиха подкрепа и от народния представител Христо Монов. Областният управител Павел Маринов изрази становище, че за изграждането на такива съоръжения трябва да има планиране на територията на Черно море, което сега липсва. Обособяването на зони за промишленост, спорт, риболов и т.н. ще дават възможност на отраслите, свързани с морето, да не си пречат. Той изрази готовност до месец да бъде направена среща с инвеститорите и институциите, издаващи такъв вид разрешителни, за да бъдат и те запознати с проблемите и исканията на жителите на община Приморско. Припомняме, че преди година в община Приморско постъпи инвестиционно намерение за изграждане на рибна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва. Тогава, подкрепено от местната власт, населението организира протест и събра над 1500 подписа.