Средно по 32 лв. плащат в Бургас за парно през февруари

Все повече абонати на „Топлофикация Бургас” плащат месечни сметки за отопление и топла вода до 30 лева. Това се очерта като трайна тенденцияпрез последните четири години – броят на възможно най-ниските сметки процентно нараства всеки месец.

Тенденцията проличава и от последната сравнителна справка, изготвена от дружеството. Според данните в нея през февруари 2013 г. сметки до 30 лева са имали 55.3% от абонатите, през януари 2014 г. те са 56.8%, а през февруари вече са 59.4%. Така за миналия месец 15 776 домакинства от общо 26 559 абонати ще платят за отопление и гореща вода до 30 лева. От справката става ясно, че 916 от абонатите, които през февруари миналата година са плащали по-високи сметки, вече са се прехвърлили в групата с най-малки сметки. Спрямо януари 2014 г. нарастването на ниските сметки е с 632.

Броят на големите сметки намалява всеки месец във всички потребителски групи и се измества към по-малките суми. Анализ с натрупване сочи, че приемливите сметки – до 60 лева, сега вече възлизат на 85.2%.

Намалява и броят на домакинствата, които в предходните периоди са плащали най-големите сметки. За февруари 2014 г. 86 абонати /0.3%/ дължат над 210 лева, докато през същия месец на миналата година те са били 111.

Средно по 32.22 лв. струва парното отопление на бургазлии за февруари 2014 г. –  с 2.63 лв. по-малко от същия месец на миналата година и с 1.67 лв. по-малко от януари тази година