EVN България монтира 233 нови платформи за щъркелови гнезда

С 233 нови платформи за гнездене по стълбове от електроразпределителната мрежа ще посрещне щъркелите тази година EVN България. Платформите са част от традиционната кампания на дружеството за обезопасяване на щъркеловите гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

С монтираните в рамките на последната година 233 платформи общият брой на платформите, монтирани от EVN България за предпазване живота на щъркелите за последните 5 години възлиза на 1358, съобщават от пресцентъра на дружеството.

Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като често тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат между проводниците на електрическата мрежа.

Инициативата на EVN България за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Общо за периода от 2009 г. до края на 2013 г. дружеството е монтирало също и 2414 защитни изолатори. С монтирането на изолаторите се намалява вероятността от смъртни случаи на птиците, кацащи на електропроводите. Заедно с това се намалява и риска от аварии по мрежата и прекъсване на захранването за клиентите.

 

Дейностите на дружеството в тази сфера продължават и през 2014 г., която е обявена за година на белия щъркел като през лятото ще се проведе седмото международно преброяване на белите щъркели. То се организира веднъж на 10 години в Европа. През 2012 г. EVN България получи поредното признание за своята целенасочена дейност по опазване на птиците в България. Това се случи по време на Международния фестивал на белия щъркел, провел се през май 2012 г., на който дружеството беше наградено със специална грамота.

EVN България работи активно и с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). В рамките на проект по програмата на Европейската комисия LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, дружеството обезопаси 595 стълба в предпочитаните за гнездене от птиците райони.

През месец юли 2013 г.Европейската комисия одобри нов проект на двете организации по програма LIFE+ „Живот за царския орел“ в рамките на който до 2018 г. ще бъдат изолирани 2740 стълба от мрежата, а общо 46 км електропроводи в общините Елхово и Тополовград ще бъдат вкопани в земята.