Демонстрират гасене на пожар в Приморско

Ще евакуират служителите на общинска администрация

Местни пожарникари ще демонстрират гасене на пожар, като за целта ще евакуират служители на общинската администрация в Приморско. Огнеборците ще представят начините на гасене, както и необходимото оборудване за овладяване на горски пожари. Демонстрацията е в рамките на проект „Ефективна защита от пожари в горския фонд на община Приморско“ и ще се състои на 25.04 /петък/ от 9.30 часа пред сградата на Общината.

Както в реална ситуация, огнеборците ще бъдат със защитни  дрехи и каски. Те ще демонстрират работа за разгъване на шлангова линия и пълнене на съд за вода, както и гасена на сухи треви. Ще има и демонстрация за работа с моторна помпа и гасене в пресечена местност със съвременен струйник. Служителите на общинска администрация ще стана свидетели и на рязане на дървета при евентуална необходимост за прокарване на горска просека.

Припомняме, че Община Приморско спечели проект „Ефективна защита от пожари в горския фонд на община Приморско“ по програмата за развитие на селските райони. Договорът за безвъзмездно финансиране е на стойност 335 107,92 лева без ДДС, а крайният срок за изпълнението е до лятото на 2015 г. Част от спечелените средства вече са инвестирани в оборудване на противопожарни депа и защитни средства, съгласно закона за горите. Едно от противопожарните депа е в сградата на Община Приморско, а останалите ще бъдат разположени в сградите на кметствата във Веселие, Ясна поляна, Ново Паничарево и Писменово. По проекта ще бъдат изградени и нови водоизточници за борба с пожарите, а съществуващите ще бъдат подобрени. Предвидени са и средства за строителство и подобрение на вече изградените наблюдателни пунктове, както и за закупуване на техника за наблюдение и комуникация.