Депутати, кметове и представители на НПО обсъдиха предизвикателства и потенциала за развитието на Странджа и Сакар

“Една от възможностите за потенциала на развитието е да се мисли конкретно за региона „Странджа-Сакар”. Нормативната база на ЕС е на ниво, което може да предложи по-фокусирано финансиране за даден регион, а не това да се извършва само на ниво „община”. Докато все още нямаме одобрено Споразумение за партньорство, което очертава рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периода до 2020 г., имаме шансовете да променим нещата в региона на Странджа. Това ще е възможно, ако в следващите няколко месеца се създаде документ-стратегия, чрез които всички заинтересовани страни да постигнат консенсус и да очертаят най-важните предложения и стъпки за бъдещото развитие. Ние се учим от грешките си по отношение на предишния програмен период и сега всичко е във наши ръце. Науката за регионалното развитие не предлага готова формула, а чрез поредица от стъпки ще се стигне до добри резултати”. Това заяви народният представител и водач на листата на ГЕРБ за евроизборите Томислав Дончев по време на участието си в кръгла масата в Бургас под мотото „Предизвикателства и потенциал за развитието на Странджа и Сакар”. Тя беше организирана от бургаските депутати от ГЕРБ Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Снежина Маджарова и Семир Абу Мелих. В кръглата маса взеха участие кметовете Димитър Германов (Приморско), Георги Лапчев (Царево), Илиян Янчев (Малко Търново), Атанас Желязков (Ахтопол), Петър Киров (Елхово), Николина Дамбулова, зам.-кмет на община Средец и зам.-кметът на община Бургас Атанаска Николова, представители на различни неправителствени организации.

Ивелина Василева сподели, че целта на срещата е да се идентифицират проблемите, да се обсъдят възможностите и перспективите за развитие на един от най-красивите региони в страната. „Наличието на ясна концепция как да вървим напред в опазването и развитието на Странджа-Сакар е първият ключов момент. С нея ще бъдат преодолени поетапно проблеми като обезлюдяването на района, безконтролното изсичане на гори, липсата на устройствени планове. Всичко това, в условията на позитивизъм и конструктивни идеи”. Бургаският депутат представи презентация, чрез която детайлно бяха описани възможностите за разгръщане на потенциала на Странджа-Сакар, както и шансовете, които се дават чрез подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР). Той е разгърнат „отдолу-нагоре”, позволява взимането на решения за развитието максимално близо до населението и заинтересованите страни, както и насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и стимулиране на икономическото развитие.

Тома Белев, председател на УС на Асоциация на парковете в България, коментира, че вижда решение на част от проблемите в обединение на общините, капацитет за развитие на човешкия фактор, както и формиране на кадри. „Една от основните цели трябва да бъде запазване броя на население, независимо по какъв начин, а под-целите са качествено здравеопазване, образование, както и добрата връзка с интернет. Трябва да се насочим към качествената заетост, да създаваме в Странджа, защото износът не е решение, а бизнесът, който се създава на място”, заяви той по време на дискусията.

По думите на кмета на Приморско, Димитър Германов, е необходима концепция за развитието на целия регион, за да не се работи „на парче”, както и наличие на ОУП за всички общини, съобразени със законодателството.  Кметът на Елхово посочи като основен проблем „липсата на стратегически документи за целия регион, както и липсата на капацитет в по-малките общини”.

„Ако не се вземат мерки в следващите няколко години, ще стигнем до пълно обезлюдяване на района на Странджа. Трябва да не оставяме нещата наполовина, държавата да помага, а не да пречи, защото няма време. Сериозен е и проблемът с избиването на животни след наличието на болест, от което най-големи потърпевши са жителите на населените места в община Малко Търново”, заяви кметът на Малко Търново Илиян Янчев.

„Странджа е жива, случват се и хубави неща. Днес бе направена първа копка на пътя Българи-Кости, което е добра новина. Има върху какво да се работи, програмите на ЕС ни предоставят възможности. Когато има доброжелатели, заедно ще намерим решение на проблемите”, коментира кметът на Царево Георги Лапчев.

Присъстващите се обединиха около необходимостта от ясна концепция с участието на всички заинтересовани страни, мотивацията на човешкия фактор, подкрепа на административния капацитет, създаването на бранд „Странджа”, по-добро взаимодействие местна и централна власт, както и решаване на проблемите, свързани ловните и горски стопанства, инфраструктурата, социалната и образователната сфера.