Евакуираха служителите на Община Приморско

Днес пред сградата на общинската администрация Приморско се разигра демонстрация за адекватна реакция на служителите  при евентуално възникване на пожар. Беше представено и новото специализирано оборудване за овладяване на горските стихии. Демонстрацията се проведе по спечеления от общината проект „Ефективна защита от пожари в горския фонд на община Приморско“.

Местните пожарникари демонстрираха професионализъм в евакуацията на служителите. Под звуците на задействаната противопожарна алармена система за по-малко от минута общинарите бяха изведени на безопасно място. Огнеборците демонстрираха и бързи реакции в спасяването на човек от горяща сграда.

Представено бе и новото оборудване за противопожарни депа, което общината закупи с европейски средства. Едно от противопожарните депа е в сградата на Община Приморско, а останалите ще бъдат разположени в сградите на кметствата във Веселие, Ясна поляна, Ново Паничарево и Писменово.

Облечени в защитно облекло местните доброволци  изпробваха специализираното оборудване. Те демонстрираха разгъване на шлангова линия и пълнене на съд за вода, подаказаха умения в работа с моторна помпа и гасене на пожар със съвременен струйник. Служителите на общинска администрация станаха свидетели и на рязане на дървета при евентуална необходимост за прокарване на горска просека.

Четирите противопожарни депа ще бъдат оборудвани с акумулаторни прожектори, брадви, кирки, лопати, мотики, моторни триони, носими пръскачки за вода и тупалки. Моторни помпи, метални кофи, струйници, туби за питейна вода, шлангове, съдове за вода и носими радиостанции също са част от оборудването на депата. Доброволните групи бяха са снабдени със защити облекла, каски и ръкавици, както и средства за наблюдения и комуникация.

Администрацията в морския град спечели проект „Ефективна защита от пожари в горския фонд на община Приморско“ по програмата за развитие на селските райони. Договорът за безвъзмездно финансиране е на стойност 335 107,92 лева без ДДС, а крайният срок за изпълнението е до лятото на 2015 г. Освен противопожарни депа и защитни средства  по проекта ще бъдат изградени нови водоизточници за борба с пожарите, а съществуващите ще бъдат подобрени. Предвидени са и средства за строителство и подобрение на вече изградените наблюдателни пунктове, както и за закупуване на техника за наблюдение и комуникация.