Започва строителството на нов брегови център на пристанище Бургас

Официалният старт на изграждането на нов брегови център на пристанище Бургас бе даден днес. На събитието присъстваха и кметът на Община Бургас Димитър Николов, генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Николай Тишев и др.

Инвестицията в строителството на центъра е в размер на близо 2 млн. лв,  обяви заместник – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на официалното даване на „зелена улица” за строителните дейности на обекта.

Бреговият център е част от проекта за изграждане на информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3 и се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

„Благодарение на Оперативна програма „Транспорт“ се влагат над 30  млн. лв. за развитието на Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS)”, каза още Петър Киров. По думите му проектът допринася за подобряване на безопасността на корабоплаването и изпълнението на задължението на България като страна-член на Европейския съюз.

В резултат на изпълнението на третата фаза на проекта ще бъде разширена сега функциониращата й част, така че да обхваща цялата брегова ивица и да даде възможност за интегриране на всички комуникационни подсистеми в единна национална морска информационна система.  Също така ще бъде създаден Национален център за електронен документооборот за морския транспорт („едно гише”).

Изграждането на бреговия център в Бургас е част от един от лотовете от проекта. Архитектурата му е съобразена с облика на новата морска гара, която се намира в непосредствена близост до него. Действащият в момента брегови център е разположен в сграда, построена през 1997 г. като рейдови пост на Пристанище Бургас. Следствие на дългогодишната експлоатация е достигнато максимално натоварване на основната му конструкция и това не позволява никакви бъдещи разширения. Това налага изграждането на нов брегови център, който да отговаря на най-новите изисквания.