Обучават служителите в ДПП „Странджа” как да работят с медиите

Как едно събитие може да се превърне в новина, кой е най-правилният начин тя да стигне до медиите и кои са удачните реакции на негативни публикации в условията на криза – това са част от знанията и уменията, които ще придобият служителите от Дирекцията на природен парк /ДПП/ „Странджа” по време на специално организиран за тях медиа тренинг. Семинарът е част от проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, по който се разработва и стратегия за работа с медиите. Обучението ще се проведе на 14 и 15 април в с. Младежко. В него, освен служители от ДПП „Странджа”, ще се включат специалисти от Изпълнителната агенция по горите и регионалната й структура в Бургас, представители на общини и музеи на територията на парка.

В рамките на два дни участниците в тренинга ще се запознаят с видовете медии и с основните принципи на взаимоотношения с тях, ще узнаят какво обикновено очакват от тях журналистите. Чрез ролеви игри и практически упражнения те ще овладеят основните правила за подготовка на прессъобщение, за организиране на пресконференции, брифинги и неформални срещи с медиите, ще се научат на изкуството да дават интервю.

Медиа тренингът е организиран от комуникационна група „Имидж Едвъртайзинг”, която е ангажирана с изготвянето на медийната стратегия на ПП „Странджа”.