Община Бургас с ултиматум към наследниците на Хатевата къща

Община Бургас е в контакт с Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ и очаква от държавния орган бързо съдействие, за да може двете институции в най-кратък срок да дадат съвместни указания до собствениците на Хатевата къща за извършване на обезопасяване и аварийно укрепване.

Сградата е със статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от местно значение. В момента, за съжаление, тя е в изключително лошо състояние в санитарно-хигиенно отношение и по отношение на външен вид. Сградата е занемарена, с липсващо остъкляване на част от прозорците, с амортизиран покрив, който неотдавна беше и запален. Дворът е превърнат в сметище – входната му врата и металните решетки на оградата липсват, входната врата на сградата е разбита, външното стълбище към главния вход е с липсващи прилежащи предпазни парапети. Самата къща се обитава от скитници и наркомани. Рискът от нов пожар или извършване на действия, застрашаващи здравето и живота на трети лица, е реален.

Без да чака отговора на НИНКН, Община Бургас вече почисти двора, а също така затвори чрез монтаж на плоскости входната врата и прозорците на Хатевата къща. Други нейни действия на този етап биха били нарушение на закона.

При условие, че до момента собствениците на имота не изпълняват задълженията си да полагат необходимите грижи за неговото опазване, съхранение и поддържане в добро състояние, следващата стъпка е до тях да бъде изпратен съвместният ултиматум от община и държава. Това ще позволи на собствениците да се даде 7-дневен срок за извършване на следните действия:

– Пълно почистване на дворното място;

– Обезопасяване и предотвратяване на свободния достъп до имота, чрез поставяне на платна или оградна мрежа на съществуващия ограден зид;

– Затваряне достъпа до двора чрез платна или мрежа и катинар;

– Заковаване на прозорците на сградата и входната врата и поставяне на солидна заключваща брава или катинар.

Ако те не реагират в този срок, Община Бургас ще има законното право да извърши необходимото обезопасяване и аварийно временно укрепване за тяхна сметка в срок до 14 дни след изтичането на първия срок.

„В разговор с министъра на културата г-н Петър Стоянович предложих да се създаде целеви фонд за аварийно укрепване и възстановяване на занемарени сгради, които са културни паметници. Крайно време е това да се направи, тъй като много често собствениците им нямат тази възможност, живеят в чужбина или са в конфликт помежду си“, заяви кметът Димитър Николов.