Община Несебър реализира нов туристически проект

Община Несебър започва разработката на пет нови туристически продукта. Градът на ЮНЕСКО ще популяризира туристическия си потенциал съвместно с общините Бяла  и Долни чифлик и Съюза на собствениците – Слънчев бряг. Новите туристически пакети се разработват с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Регионално развитие” по  проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”. Проектът ще се реализира в продължение на 24 месеца, а общата му стойност е 433 394.40лв

Основните дейности по проекта са базирани на пет основни области: море, култура и история, защитена природа, вино, лов и риболов. Една от основните му цели е прилагане на интегриран подход за развитие на регионалния туристически продукт „5 дни, 4 сезона, 3 общини”, като нова възможност за повишаване на регионалната конкурентоспособност в туризма и привличане на нови пазари.

Ще бъдат създадени 25 туристически пакета общо за 4-те сезона. Изработването на модулната система представлява иновативен подход при предлагането на регионалния туристически продукт. Тази иновация осигурява ефективно структуриране на туристическото предлагане  в 3-те общини, чрез разработване на тематични продукти и услуги предлагани в рамките на 5-дневни пакети през 4-те сезона.

Туристическите платформи ще бъдат представени на някои от най-престижните борси у нас и в чужбина, а до края на годината трите общини ще бъдат на изложенията в Бургас, Русе, Велико Търново, Москва, Париж и Лондон.

В рамките на проекта ще бъдат подготвени и разпространени рекламни, информационни и визуализационни материали за туристическия регион и новия продукт, рекламен пътеводител, бранд на продукта, интерактивен органайзер, публикации в туристически печатни издания и сайтове.

За популяризирането на природното и културно наследство на трите общини ще бъдат изготвени видео клипове и кратък филм, които ще бъдат излъчени от национални и чужди медии. Лентата ще бъде преведена на румънски, немски, руски, английски и френски езици.