Парното в Бургас през март – под 13 лева

Средно по 12.76 лв. за парно отопление плащат в Бургас домакинствата през март, сочи справка на „Топлофикация – Бургас” АД. Ако към тази сума се прибавят и начислените разходи за употребената гореща вода, става ясно, че средните общи разходи на топлофицираните жилища през последния зимен месец са 30.65 лв., което е с 1.57 лв. по-малко от предходния  месец и с 3.91 лв. по-малко от същия период на миналата година.

Продължава тенденцията за прехвърляне  на  голям брой абонати към потребителските групи с по-ниски сметки. От всички клиенти на топлофикация през последния месец вече 60.3% /15996 абонати/ имат общи месечни сметки до 30 лв. За сравнение през същия месец на миналата година те са били 55.8% 14931 /абонати/ , а през февруари 2014 г. – 59.4% /15776 абонати/. Броят на домакинствата с най-големите сметки – над 250 лв., намалява устремно – от 99 през същият месец на миналата година до 86 през февруари т.г., за да достигне  до 73 през март 2014 г. Подобно е съотношението във всички потребителски групи.

Така през март 2014 г. вече рекордните 86.8% от клиентите на „Топлофикация Бургас” плащат за отопление и гореща вода считаните за нормални сметки  до 60 лева.